Úvod

Vitajte na stránkach mojej ordinácie

Som potešený Vašou návštevou.

Pokúsim sa Vám milí chovatelia a majitelia štvornohých miláčikov priblížiť prostredie a činnosť v ordinácii pre malé a drobné zvieratá.

Môj profil

MVDr. Robert Kazarka, veterinárny lekár, majiteľ veterinárnej ambulancie Hlavná 379/11 prevádzkovanej od roku 1994 v Stupave.

Naše krédo

Kladieme dôraz na partnerský vzťah pacienta s klientom založený na vzájomnej komunikácii a dôvere.

Náš cieľ

Cieľom našej činnosti je poskytovanie komplexnej starostlivosti na špičkovej úrovni s aplikáciou najmodernejších poznatkov v odbore medicíny malých a drobných zvierat.

Naše produkty

Ochorel Váš domáci maznáčik?
Poskytujeme preventívnu a terapeutickú starostlivosť o malé a drobné zvieratá. Sme vybavení prístrojmi  na ultrasonografickú diagnostiku značky Falco, piezoelektrickým ultrazvukovým odstraňovačom zubného kameňa Eickemeyer, Komesaroff isofluránovým prístrojom na inhalačnú anestéziu, čítačkou mikročipov datamars, mikroskop, oftalmoskopom Gowland, otoskopom, vaginoskopom, elektrokauterom Engel a videokamerou značky Kruuse.
Máme taktiež laboratórne zázemie na ŠVPÚ Bratislava, FNsP Kramáre a v Ria laboratóriu Košice, Laboklin vo Frankfurte pre vyšetrenie vzoriek krvi, trusu a moča našich pacientov. Spolupracujeme s jedným s najprestížnejších pracovísk v Českej Republike VFU Brno, taktiež s Klinikou Jaggy Brno a špičkovým urologickým pracoviskom MVDr. Jaroslava Kučeru Brno.

Časté otázky, odkazy a adresy:

  • zaisťujeme poobednú prevádzku
  • ordinujeme v sobotu doobeda
  • ponúkame možnosť objednania cez telefón
  • ľahká dostupnosť ambulancie – voľné parkovanie priamo pri ambulancii
  • predaj krmív a klinických diét (Farmina, Royal Canin, Hills, Leo specific)
  • možnosť vyšetrenia zvierat aj v domácom prostredí
  • sme prvolíniové pracovisko – náročnejšie kostné chirurgické výkony zverujeme príslušným pracoviskám s potrebným vybavením (ambulancia Devínska Nová Ves, Veterinárna nemocnica Trnava)

Comments are closed.